Lịch công tác tuần

Để nhận Lịch công tác của Khoa và hiện thông báo trên điện thoại, bạn có thể thêm Lịch công tác của Khoa vào Lịch Google cá nhân của mình bằng link sau (Chỉ thêm được lịch khi bạn xem trang web này bằng máy tính cá nhân, không thêm được khi bạn xem trang web này bằng điện thoại hoặc máy tính bảng):

Thêm Lịch công tác của Khoa vào Lịch Google