Tin tức hoạt động

  • Bùi Thị Thanh Hải - Hoàng Thị Thanh
  • Tin tức

Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học Chuẩn đầu ra và nâng cao chất lượng đào tạo

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 và được sự nhất trí của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc, vào hồi 19h30, ngày 01/7/2020 tại Hội trường A2 – Trường Đại học Tây Bắc, Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Chuẩn đầu ra và Nâng cao chất lượng đào tạo”. Hội thảo tổ chức với mục đích rà soát, điều chỉnh, chuẩn hóa và công bố công khai Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của Khoa, góp phần thực hiện trách nhiệm cam kết và giải trình của Khoa đối với người học, xã hội; Đồng thời tạo cơ hội tăng cường, hợp tác, gắn kết giữa Khoa, Nhà trường và xã hội trong đào tạo và sử dụng nhân lực, đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động.

  • Nguyễn Văn Hải
  • Tin tức

Sinh viên lớp K57 Đại học CNTT đi thực tập nghề nghiệp tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

Sáng ngày 18/6/2020, thực hiện Kế hoạch số 454/KH - ĐHTB, ngày 4/6/2020 của Trường Đại học Tây Bắc về thực tập nghề nghiệp và kết nối cộng đồng cho sinh viên K57 ĐHCNTT năm học 2019 – 2020, BCN Khoa KHTN - CN và các giảng viên bộ môn CNTT đã đưa nhóm sinh viên thực tập tại Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La đến gặp gỡ, ra mắt Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La.

  • Nguyễn Thị Thanh Hà
  • Tin tức

Sinh viên lớp K57 Đại học CNTT đi thực tập tại Tập đoàn viễn thông Viettel Chi nhánh Sơn La

Thực hiện Kế hoạch số 454/KH - ĐHTB, ngày 4/6/2020 của Trường Đại học Tây Bắc về thực tập nghề nghiệp và kết nối cộng đồng cho sinh viên K57 ĐHCNTT năm học 2019 – 2020. Sáng ngày 17/6/2020 nhóm thực tập gồm 5 bạn sinh viên: Trần Công Hậu, Sùng A Thắng, Hạng A Tính, Trần Thanh Minh, Thào A Chở đã được các thầy cô trong BCN khoa KHTN-CN và bộ môn CNTT đến gặp gỡ ra mắt đơn vị thực tập tại tập đoàn Viễn thông Viettel chi nhánh Sơn La.

  • Nguyệt Hương - Hữu Cường
  • Tin tức

Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ tổ chức đưa sinh viên K57 Đại học CNTT đến thực tập nghề nghiệp và kết nối cộng đồng tại Công ty Viễn thông Sơn La (VNPT)

Sáng ngày 16/6/2020, thực hiện Kế hoạch số 454/KH - ĐHTB, ngày 4/6/2020 của Trường Đại học Tây Bắc về thực tập nghề nghiệp và kết nối cộng đồng cho sinh viên K57 ĐHCNTT năm học 2019 – 2020, BCN Khoa KHTN - CN và các giảng viên bộ môn CNTT đã đưa nhóm sinh viên thực tập tại Công ty Viễn thông (VNPT) Sơn La đến gặp gỡ, ra mắt Ban Giám đốc VNPT Sơn La.