Thông tin Tuyển sinh Cao học

Đối tượng tuyển sinh

Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp với ngành đăng ký học. 

Ngành tuyển sinh của Khoa KHTN-CN

  • Cao học chuyên ngành "Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán"
  • Cao học chuyên ngành "Toán Giải tích"
  • Cao học chuyên ngành "Sinh học thực nghiệm"

Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển kết hợp thi tuyển