Thông tin Tuyển sinh Đại học

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT có Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong thời gian chờ cấp Bằng tốt nghiệp).

Phạm vi tuyển sinh

Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc + người nước ngoài.

Ngành tuyển sinh của Khoa KHTN-CN

  • Đại học Công nghệ thông tin
  • Đại học Sư phạm Toán học
  • Đại học Sư phạm Vật lý
  • Đại học Sư phạm Tin học
  • Đại học Sư phạm Sinh học
  • Đại học Sư phạm Hoá học

Phương thức tuyển sinh

  • Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi THPT Quốc gia
  • Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT