Thông tin chi tiết

Các hoạt động tổ chức kỷ niệm
Các hoạt động Kỷ niệm:
1. Tổ chức gặp mặt tại Khoa:
- Thời gian: 8h00, ngày 14/11/2020;
- Địa điểm: Văn phòng Khoa KHTN-CN, Phòng 306, nhà A và Hội trường A2
 
2. Tổ chức Lễ Kỷ niệm và Khai giảng năm học 2020 - 2021:
- Thời gian: Ngày 15/11/2020;
- Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Tây Bắc.

Các thế hệ sinh viên của Khoa

Tập thể lớp K36A Toán Lý - CĐSP Tây Bắc
Khoá 1997
Tập thể lớp K3A - CĐSP Tây Bắc
Khoá 1981 - 1984
GUITULIEU_fbvf2h.png

Một số hình ảnh về Mái trường xưa