Quyết định 1168 v/v Ban hành Quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Tây Bắc

  • Văn bản
  • Lượt xem: 132
Attachments:
FileFile size
Download this file (QĐ-1168-QĐ-ĐHTB-6-11-19.pdf)QĐ-1168-QĐ-ĐHTB-6-11-19.pdf668 kB