Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

  • Tin tức
  • Lượt xem: 53

Ngày 13/10/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020 và gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020). Dự Hội nghị có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Toàn cảnh tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã ôn lại kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng. Cách đây 90 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã đánh giá cao vai trò công tác vận động quần chúng nhân dân. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác dân vận đã có nhiều đổi mới, đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Ban Dân vận tỉnh ủy đã tham mưu và phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách, giải pháp; chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, như: Công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; trồng cây ăn quả trên đất dốc; chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra cho từng nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có 1.921 tập thể; 744 cá nhân xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế; văn hóa, xã hội; an ninh, quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; có 90 tập thể và cá nhân điển hình “Dân vận khéo” được Ban Dân vận Trung ương, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống dân vận toàn tỉnh và những đóng góp của các điển hình "Dân vận khéo". Đồng thời đề nghị, thời gian tới, các cấp, các ngành, cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về "Dân vận" và "Công tác dân vận"; chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện tốt công tác vận động và chăm lo lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với phương châm "trọng dân"; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” trong giai đoạn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; xây dựng, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng cho hệ thống dân vận tỉnh Sơn La; Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 40 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc là một trong các tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.