CV

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Tây Bắc
Năm tốt nghiệp: 2010

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Hóa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2014

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
08/2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
10/2010 - 08/2019

Giảng viên Khoa Sinh - Hóa

Các hướng nghiên cứu chính

 • Hóa học hữu cơ
 • Nghiên cứu phương pháp giảng dạy hóa học phổ thông

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực hành thí nghiệm phần phi kim (halogen) trong chương trình hóa học phổ thông nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho sinh viên ngành sư phạm Hóa học

2020/2020

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  TT

  Tên công trình

  Năm công bố

  Tên tạp chí

  1

  Kết quả nghiên cứu một số liều lượng phân bón cho sản xuất ngô lai tại tỉnh Sơn La

  2015

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  2

  Kết quả nghiên cứu xác định thời vụ gieo trồng thích hợp cho sản xuất ngô tại tỉnh Sơn La

  2015

  Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam

  3

  Một số bài tập hình vẽ thí nghiệm về clo và hợp chất của clo (Hóa học 10) nhằm phát triển tư duy cho học sinh

  2020

  Tạp chí Thư viện giáo dục

  4

  Xây dựng và sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm về clo nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho sinh viên sư phạm hóa học, Trường Đại học Tây Bắc

  2020

  Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Bắc