Cơ cấu tổ chức

Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc là sự hợp nhất của hai khoa là Khoa Toán - Lý - Tin và Khoa Sinh - Hóa theo quyết định số 596/QĐ-ĐHTB, ngày 8/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc. Tiền thân của Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ là Ban Tự nhiên của Trường Sư phạm cấp 2 khu tự trị Thái - Mèo thành lập năm 1960, nay là Trường Đại học Tây Bắc.

Chính quyền

Gồm BCN khoa và 05 Bộ môn. Tổng số giảng viên: 62 đ/c; Trong đó: 01 PGS, 02 GVCC, 18 GVC, 13 Tiến sĩ, 48 thạc sĩ, 12 NCS, 01 cử nhân. Ngoài ra còn có 01 PGS, 05 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ ở Ban Giám hiệu, các phòng, trung tâm tham gia giảng dạy tại khoa.

Ban chủ nhiệm Khoa:

 1. Trưởng Khoa: TS.GVCC. Hoàng Ngọc Anh
 2. Phó Trưởng Khoa: TS.GVC. Mai Anh Đức
 3. Phó Trưởng Khoa: TS. GVC. Lò Mai Thu

Các tổ chức đoàn thể

a) Chi bộ khoa

- Tổng số: 58 đảng viên, trong đó 3 đảng viên sinh viên.

- Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm:

 1. Đ/c: Hoàng Ngọc Anh - Bí thư Chi bộ
 2. Đ/c: Lò Mai Thu - Phó Bí thư Chi bộ
 3. Đ/c: Mai Anh Đức - Chi uỷ viên

b. Công đoàn bộ phận khoa

- Tổng số: 62 đoàn viên, trong đó 28 đoàn viên nữ

- Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm:

 1. Đ/c: Mai Văn Tám - Chủ tịch công đoàn
 2. Đ/c: Phạm Thị Chuyên - Phó chủ tịch công đoàn
 3. Đ/c: Nguyễn Thanh Lâm - Uỷ viên
 4. Đ/c: Phạm Thị Đỉnh - Uỷ viên
 5. Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hòa - Uỷ viên

c. Liên chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khoa

- Liên chi đoàn khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ bao gồm 24 chi đoàn sinh viên và 1 chi đoàn GVCB

- BCH nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm:

 1. Đ/c: Nguyễn Ngọc Duy – Phụ trách Liên chi đoàn
 2. Đ/c: Lò Ngọc Dũng - Phó Bí thư Liên chi đoàn
 3. Đ/c: Phạm Văn Công - Phó Bí thư Liên chi đoàn

d. Chi đoàn GVCB

- Chi đoàn Giáo viên Cán bộ khoa KHTN-CN bao gồm 26 đoàn viên.

- BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2020 gồm:

 1. Đ/c: Bùi Thị Thanh Hải – Bí thư Chi đoàn
 2. Đ/c: Phạm Ngọc Thư - Phó Bí thư Chi đoàn
 3. Đ/c: Phạm Văn Công - Uỷ viên BCH Chi đoàn