GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc là sự hợp nhất của hai khoa là Khoa Toán - Lý - Tin và Khoa Sinh - Hóa theo quyết định số 596/QĐ-ĐHTB, ngày 8/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.
Khoa hiện nay bao gồm 5 bộ môn, 62 giảng viên cơ hữu và 9 giảng viên kiêm nhiệm từ các đơn vị khác. Khoa đang đào tạo 6 ngành trình độ Đại học, 3 ngành trình độ Cao học, các lớp liên thông, vừa làm vừa học và nhiều khoá học ngắn hạn khác.
Tìm hiểu thêm các thông tin khác về khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc.
Beautiful Image

Ban Chủ nhiệm Khoa


 • TS. Hoàng Ngọc Anh

  TS. Hoàng Ngọc Anh

  Trưởng Khoa
 • TS. Lò Mai Thu

  TS. Lò Mai Thu

  Phó Trưởng khoa

  CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC