TỔNG QUAN

Bộ môn Toán học, khoa KHTN-CN được thành lập theo Quyết định số 786/QĐ-ĐHTB, ngày 4/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.
Bộ môn hiện nay bao gồm 13 giảng viên, trong đó có 01 PGS và 05 Tiến sĩ. Phần lớn giảng viên có trình độ chuyên môn tốt, nghiệp vụ vững vàng.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

Image ALT

TS. Vũ Quốc Khánh

Trưởng Bộ môn
Giảng viên chính

Image ALT

PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn

Giảng viên cao cấp

Image ALT

TS. Hoàng Ngọc Anh

Phó Hiệu trưởng
Giảng viên cao cấp

Image ALT

ThS. Vũ Tiến Thành

Giảng viên

Image ALT

TS. Hoàng Thị Thanh

Phó Trưởng Bộ môn
Giảng viên

Image ALT

ThS. Nguyễn Thị Hương Lan

Giảng viên chính

Image ALT

ThS. Hoàng Việt Anh

Giảng viên

Điện thoại: 0362403290
Email: [email protected]

Xem thông tin

Image ALT

TS. Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên chính

HOẠT ĐỘNG

Bộ môn đã tham gia đào tạo 16 khóa học đại học hệ chính quy thuộc các ngành: Sư phạm Toán học và Sư phạm Toán Lý; Sư phạm Tin học; Công nghệ Thông tin, cùng các ngành kinh tế, nông lâm; tiểu học, mầm non; đào tạo sau đại học các chuyên ngành thạc sĩ Toán Giải tích, thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; thạc sĩ Tiểu học, với hơn hàng nghìn sinh viên đã tốt nghiệp, trong đó có hơn 80% sinh viên tốt nghiệp xếp hạng khá trở lên.
Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn luôn được bộ môn quan tâm và thực hiện hiệu quả. Giảng viên, cán bộ của bộ môn đã tham gia chủ trì 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở. Nhiều giảng viên, cán bộ tham gia sinh hoạt chuyên đề trong các bộ môn, tích cực viết bài báo đăng trên tạp chí khoa học công nghệ của nhà trường, đăng trên kỉ yếu các hội thảo chuyên ngành, các tạp chí chuyên ngành trong nước, nhiều giảng viên có bài đăng trên tạp chí quốc tế. Bộ môn Toán học có mối quan hệ tốt với nhiều cơ sở đào tạo trong nước về lĩnh vực hợp tác đào tạo như: VIện Toán học Việt Nam, Khoa Toán Lí Tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.
Một số giảng viên trong bộ môn đã và đang tham gia công tác biên soạn giáo trình, tài liệu chuyên khảo, tài liệu tham khảo, một số tài liệu đã được sử dụng trong công tác giảng dạy trong các chương trình đào tạo của Nhà trường. Hiện nay bộ môn có nhiều tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Việc đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cũng luôn được Nhà trường chú trọng quan tâm, Trung tâm thông tin thư viện của nhà trường có hàng nghìn đầu sách các ngành liên quan đến đào tạo sư phạm toán học, nhiều phương tiện nghe nhìn phục vụ công tác đào tạo. Hiện nay, bộ môn đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo chung của Nhà trường, tham gia đào tạo sinh viên trình độ đại học, sau đại học cho các tỉnh Bắc Lào.