• Nguyễn Duy Hiếu
  • Seminar

Ứng dụng CNTT trong NCKH

Keynote báo cáo "Ứng dụng CNTT trong NCKH" do ThS. Nguyễn Duy Hiếu trình bày tại buổi seminar dành cho Chi đoàn GV-CB Khoa KHTN-CN chiều ngày 27/12/2019.