Các nhóm giảng viên làm việc cùng chuyên gia Trường Đại học La Trobe về dạy học tích cực và hòa nhập thuộc chương trình dự án Aus4Skills

Thực hiện kế hoạch hành động nhằm đảm bảo phương pháp dạy học tích cực và hòa nhập được nhân rộng. Ngày 25/11/2019 Trường Đại học Tây Bắc đã cử một đoàn công tác cùng với chuyên gia Trường Đại học La Trobe tới làm việc tại Trường PTDT Nội trú tỉnh Sơn La. Tham dự đoàn công tác có lãnh đạo và các giảng viên thuộc Khoa KHTN – CN.