TỔNG QUAN

Bộ môn Sinh học được thành lập theo Quyết định số 786/QĐ-ĐHTB ngày 04/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.
Trải qua chặng đường 38 năm phấn đấu đầy khó khăn và thách thức, bộ môn đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, từng bước khẳng định được uy tín trong khoa và Nhà trường Đại học Tây Bắc.
Phần lớn giảng viên của bộ môn hiện nay còn trẻ, có trình độ chuyên môn, tự giác không ngừng học tập, tự học tự bồi dưỡng tích lũy kinh nghiệm phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

Image ALT

TS. Phạm Văn Nhã

Trưởng Bộ môn
Giảng viên Cao cấp

Image ALT

TS. Lò Mai Thu

Phó Trưởng khoa
Giảng viên chính

Image ALT

TS. Vì Thị Xuân Thuỷ

Giám đốc Trung tâm THTN
Giảng viên

Image ALT

ThS. Đặng Xuân Hoàng

Giảng viên

Image ALT

ThS. Bùi Thị Thanh Hải

Giảng viên

Image ALT

ThS. Vũ Thái Sơn

Giảng viên

Image ALT

ThS. Vũ Thị Thanh Nhàn

Giảng viên

Image ALT

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

Giảng viên

Image ALT

ThS. Vũ Phương Liên

Giảng viên

Image ALT

ThS. Vũ Thị Đức

Giảng viên

Image ALT

TS. Nguyễn Văn Dũng

Phó Trưởng Bộ môn
Giảng viên chính

Điện thoại: 0904.666.***
Email: dungnv@utb.edu.vn

Xem thông tin

Image ALT

TS. Đỗ Hải Lan

Giám đốc Trung tâm
Giảng viên chính

Image ALT

ThS. Mai Thanh Hòa

Giảng viên chính

Image ALT

ThS. Phạm Thị Lan

Giảng viên

Image ALT

ThS. Hà Mạnh Linh

Giảng viên

Image ALT

ThS. Hoàng Thanh Thương

Giảng viên

Image ALT

ThS. Phạm Thị Thanh Tú

Giảng viên

Image ALT

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Giảng viên

Image ALT

ThS. Trần Hồng Sơn

Giảng viên

Email: transontbu@utb.edu.vn
Điện thoại: 0977 214 785

Xem thông tin

HOẠT ĐỘNG

Tham gia đào tạo các cấp học trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành hoặc liên ngành ở các hình thức: chính quy, liên thông, không chính quy theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường: Bộ môn đã tham gia đào tạo 15 khóa học đại học hệ chính quy thuộc 2 ngành: Sư phạm Sinh học và Sư phạm Sinh - Hóa, với hơn 1.000 sinh viên đã tốt nghiệp, trong đó có hơn 80% sinh viên tốt nghiệp xếp hạng khá trở lên. Bộ môn đã và đang tham gia đào tạo 04 khóa học sau đại học hệ chính quy thuộc ngành Sinh học thực nghiệm, với tổng số 23 học viên, trong đó có 15 học viên đã tốt nghiệp, 04 học viên chuẩn bị hoàn thành luận văn và bảo vệ, 04 học viên đang chuẩn bị thực hiện luận văn. Ngoài ra, bộ môn còn tham gia đào tạo hàng nghìn học viên trình độ đại học với hình thức liên thông cho các tỉnh vùng Tây Bắc, đào tạo cán bộ thiết bị thí nghiệm cho các trường phổ thông, đào tạo sinh viên trình độ đại học và sau đại học cho các tỉnh Bắc Lào.
Tổ chức biên soạn, cải tiến, bổ sung, hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo các chuyên ngành do Hiệu trưởng giao, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu ra theo nhu cầu xã hội và năng lực người học.
Tổ chức viết giáo trình, tài liệu tham khảo thuộc các chuyên ngành do bộ môn quản lý.
Quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, chỉnh sửa chương trình, kế hoạch đào tạo sau khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, thi giảng dạy giỏi của giảng viên thuộc đơn vị quản lý theo kế hoạch và theo chỉ tiêu được giao.
Tổ chức nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến (theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy và học), phù hợp với đối tượng sinh viên và điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường.
Tham gia công tác cố vấn, tổ chức thực hiện kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên, kiến tập, thực tập nghề nghiệp để không ngừng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên.
Tham gia tổ chức thực hiện quy trình thi kết thúc học phần (làm đề, duyệt đề, coi thi, chấm thi, báo điểm) theo kế hoạch của Trường.
Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), ứng dụng và chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn là một trong những thế mạnh của ngành sinh học. Bộ môn đã đạt được một số thành tích:
  • Đề tài NCKH, dự án của giảng viên: Đề tài cấp Nhà nước: Chủ nhiệm 01, tham gia thực hiện 05; Đề tài Nafoted: Tham gia thực hiện 06; Đề tài, dự án cấp bộ: Chủ nhiệm 11, tham gia thực hiện 13; Đề tài, dự án cấp tỉnh: Chủ nhiệm 1, tham gia thực hiện 06; Đề tài cấp cơ sở: Chủ nhiệm 19; tham gia thực hiện 05.
  • Đề tài NCKH của sinh viên: Đã thực hiện 65 đề tài, trong đó có 02 đạt giải nhất; 01 giải nhì; 03 giải ba và 05 giải khuyến khích SVNCKH cấp bộ."
  • Các công trình khoa học đã công bố: Bài báo ISI: 33; Bài báo Scopus: 10; Bài báo quốc tế khác: 05; Bài báo trên Tạp chí trong nước: 112; Bài báo trên kỷ yếu Hội thảo Quốc gia (ISBN): 45
  • Số sách đã xuất bản: 02 "
  • 01 Giải thưởng Quả cầu Vàng Việt Nam, 2014; 01 giải thưởng Môi trường Việt Nam, 2017; 01 giải thưởng Giảng viên trẻ NCKH Toàn quốc, 2018; 01 huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của TW Đoàn; 01 danh hiệu điển hình tiên tiến trong Ngành giáo dục Việt Nam;
Bộ môn đã chủ động chỉ đạo xây dựng đề cương, tuyển chọn các đề tài, tổ chức nghiệm thu các đề tài cấp bộ môn; hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài ký kết hợp đồng các đề tài cấp Trường với Hiệu trưởng, đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ các đề tài thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả.
Bộ môn Sinh học đã có mối quan hệ và hợp tác đào tạo và NCKH như: Khoa Sinh - KTNN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Công nghệ Sinh học, Viện nghiên cứu Môi trường Việt Nam, Viện chăn nuôi, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc Gia Hà Nội…
Tổ chức, khích lệ sinh viên nghiên cứu khoa học và làm luận văn tốt nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học tham dự giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam", hướng dẫn sinh viên viết bài đăng tạp chí chuyên ngành, kỉ yếu hội nghị, hội thảo,...
Các cá nhân Bộ môn Sinh học đã được tặng thưởng: 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 04 bằng khen của Bộ GD&ĐT; 06 bằng khen của UBND Tỉnh; 03 bằng khen của trung ương đoàn; 03 bằng khen của tỉnh đoàn; nhiều bằng khen của Công đoàn GD Việt Nam và Giấy khen của Hiệu trưởng; 21 lượt là CSTĐ cơ sở; 03 lượt CSTĐ bộ.