TỔNG QUAN

Bộ môn Hoá học được thành lập theo Quyết định số 786/QĐ-ĐHTB ngày 04/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.
Hiện nay Bộ môn gồm 14 giảng viên, trong đó có 8 nam, 6 nữ và 5 Nghiên cứu sinh. Bộ môn thực hiện giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực Hoá học cho sinh viên chuyên ngành ĐHSP Hoá và các ngành có liên quan.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

Image ALT

ThS. Doãn Văn Kiệt

Trưởng Bộ môn
Giảng viên chính

Image ALT

ThS. Nguyễn Đình Thoại

Giảng viên chính

Image ALT

ThS. Hoàng Hải Long

Giảng viên

Image ALT

ThS. Nguyễn Thị Hải

Giảng viên

Image ALT

ThS. Trương Thị Hoa

Giảng viên

Image ALT

TS. Nguyễn Ngọc Duy

Giảng viên

Image ALT

ThS. Đào Thị Lan Hương

Giảng viên

Image ALT

ThS. Phạm Thị Chuyên

Phó Trưởng Bộ môn
Giảng viên

Image ALT

ThS. Lê Sỹ Bình

Phó Giám đốc Trung tâm THTN
Giảng viên

Image ALT

ThS. Lê Khắc Phương Chi

Giảng viên

Image ALT

TS. Lê Quốc Khánh

Giảng viên

Image ALT

ThS. Vũ Thị Hải Ninh

Giảng viên

Image ALT

ThS. Vi Hữu Việt

Giảng viên

Image ALT

ThS. Phạm Văn Công

Giảng viên

HOẠT ĐỘNG

Bộ môn chịu tránh nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, của Khoa. Cụ thể: lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quá trình giảng dạy môn học thuộc bộ môn phụ trách; Theo dõi và giám sát việc thực hiện lịch trình giảng dạy, thực hiện kiểm tra chuyên môn thường xuyên và định kỳ; Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Trực tiếp hướng dẫn sinh viên rèn luyện nghiệp vụ, kiến, thực tập theo sự phân công của khoa; Đảm bảo thực hiện kế hoạch biên soạn nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo trên cơ sở chương trình khung của Bộ; Chủ trì việc đào tạo chuyên ngành cho một hoặc một số chuyên ngành. Nghiên cứu đề xuất với khoa, Nhà trường những vấn đề lớn như: mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển ngành đào tạo, xây dựng các môn học mới, trang bị các phương tiện thí nghiệm mới. Thực hiện bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật trong bộ môn hàng năm.
Quản lý nghiên cứu khoa học: Tiến hành nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ ;đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được đăng ký thực hiện; trực tiếp tham gia viết bài cho tạp chí nghiên cứu khoa học của Trường và của ngành. Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học công và nghệ, sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống, bổ sung nguồn tài chính cho Trường. Hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp.
Quản lý xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất: Có kế hoạch, biện pháp xây dựng đội ngũ trong bộ môn đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, đạt trình độ giảng dạy đại học theo kế hoạch, quy hoạch phát triển của Trường, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên trong bộ môn, bồi dưỡng, giúp đỡ giảng viên mới theo quy định của Bộ và của Trường, giới thiệu cán bộ đi tham quan, học tập, đào tạo nâng cao trình độ; Tham mưu đề xuất mua sắm thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và NCKH với Khoa, trung tâm THTN.
Tham gia quản lý người học: Tham gia công tác giáo viên chủ nhiệm lớp theo sự phân công của khoa, Trường, theo dõi tinh thần, thái độ, ý thức học tập, rèn luyện phấn đấu, tu dưỡng cũng như tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của sinh viên… kịp thời phản ánh, đề xuất những biện pháp góp phần làm tốt công tác học sinh, sinh viên trong Nhà trường.
realforsex.com xpornrelax.com watchporntubex.com repornx.com pornags.com xpornfly.com pornindianx.net pornkro.com xporndays.com realpornhero.com sexmaxfree.com porn russian mobile xxxpornvideoxxx.com japan yuong gilr six cam fucktheporn.com black slave and wight mistress xxxpornoshare.com tres chicas smoke una afortunada polla hotwatchporn.com adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online sexualpornx.com moviespornov.com realpornfilms.com fuckpornwatch.com pornaph.com fullyloaded3scene3 xxxpornmobi.net brutally raped hardcore teen porn peon fucking freepornowap.com hd dance asian nude me encanta tu verga grande xxxsexshare.net of hollywood crazy sex bestpornduf.com transformerboard www.pornaindian.com tabelacı