Hoạt động của Liên chi Đoàn

Seminar Tin học dành cho Chi đoàn Giáo viên – Cán bộ Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ Năm học 2019 – 2020

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Seminar tin học dành cho Chi đoàn GV-CB Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ, vào 14h30, ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại Văn phòng bộ môn Hóa học, BCH Chi đoàn GV-CB đã tổ chức buổi seminar tin học dành cho các đồng chí đoàn viên là cán bộ, giảng viên trong chi đoàn. Buổi seminar là cơ hội để các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm đồng thời nâng cao được khả năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

  • Tác giả: Hoàng Dung - Ảnh: Phùng Linh
  • Liên chi Đoàn

Đại hội Liên chi đoàn Khoa Khoa học Tự nhiên- Công nghệ nhiệm kỳ 2019 - 2021

Hưởng ứng không khí thi đua và đẩy mạnh phong trào trong hoạt động đào tạo, hội nhập và nghiên cứu khoa học, phát huy truyền thống thanh niên của Đoàn Trường Đại học Tây Bắc, Liên chi đoàn Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2021.