Thông tin liên hệ của Khoa KHTN-CN

Văn phòng Khoa KHTN-CN

Phòng 306, Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc
Tổ 2, phường Quyết Tâm, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam

Liên hệ văn phòng Khoa

Thường trực Văn phòng: chuyên viên Phạm Thị Đỉnh
Điện thoại VP: (0212) 3 799 663. Di động: 0946.054.255
Email: