Phát hiện loài Ếch bám đá mới cho khoa học ở vùng Tây Bắc, Việt Nam

Các nhà khoa học của Trường Đại học Tây Bắc, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội và Vườn thú Cologne (CHLB Đức) vừa phát hiện một loài lưỡng cư với mẫu thu ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Ghi nhận đầu tiên về cóc mắt - Megophrys gigantica ở Việt Nam

Dựa trên các nghiên cứu gần đây tại khu vực tỉnh Lào Cai và Sơn La, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Tây Bắc và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ghi nhận  lần đầu tiên tại Việt Nam loài cóc mắt có tên khoa học là Megophrys gigantica. Loài này trước đây chỉ được ghi nhận ở Trung Quốc. Loài mới được ghi nhận ở Việt Nam có khác biệt đôi chút so với loài được ghi nhận ở Trung Quốc với kích thước đầu nhỏ hơn ở các cá thể đực và kích thước thân nhỏ hơn ở các cá thể cái. Về sự sai khác di truyền, các mẫu thu được ở Việt Nam khác biệt 0,1% về đoạn 16S rARN so với mẫu ở Yunnan (Trung Quốc). Phát hiện của nhóm tác giả đã nâng tổng số loài cóc mắt được ghi nhận ở Việt Nam lên 20 loài.