Thành tích đạt được

1. Tóm tắt những thành tích chung đã đạt được

 • Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến
 • Tập thể Khoa được tặng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • Được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Lai Châu.
 • Nhiều lượt cán bộ giảng viên của khoa đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ban ngành và các tổ chức đoàn thể ở Trung ương và địa phương.
 • Được nhận cờ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La tặng chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

2. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận trong 5 năm gần đây

a) Danh hiệu thi đua

Tập thể:

 • 05 năm liền Khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là Tập thể lao động xuất sắc
 • Năm học 2017-2018 Khoa được nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.
 • 5 năm liền Khoa đều đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 05 tổ bộ môn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
 • 5 năm liền chi bộ Khoa đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Cá nhân: 

 • 03 lượt cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.
 • 24 lượt cá nhân được công nhận đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
 • 183 lượt cá nhân được công nhận đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

b) Hình thức khen thưởng

Tập thể:

 • Được tặng 01 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Được tặng 02 Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La.
 • Được tặng 01 Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Bắc.
 • Được tặng 01 Bằng khen của UBND Tỉnh Điện Biên.
 • Được tặng 01 Bằng khen của UNND Tỉnh Sơn La.
 • Được tặng 01 Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
 • Được tặng 01 Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
 • Được tặng 01 Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam

Cá nhân:

 • Có 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • Có 07 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Có 03 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
 • Có 03 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La
 • Có 03 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
 • Có 03 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam
 • Có 36 cá nhân được tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục
 • Có 03 cá nhân được tặng Huy chương Vì thế hệ trẻ
 • Ngoài ra, còn có nhiều lượt tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen và giấy khen của các cấp tổ chức đoàn thể ở Trung ương và địa phương.