Hoạt động kết nối cộng đồng

Trải nghiệm sáng tạo – Sân chơi hè lý thú cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại Trường Đại học Tây Bắc

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học và tạo sân chơi khoa học bổ ích, sáng tạo cho đối tượng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Sơn La trong dịp hè 2022. Được sự nhất trí và tạo điều kiện của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc, Ban Chủ nhiệm Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ về kế hoạch tổ chức “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở – Hè 2022”, cùng phối hợp với các đơn vị Khoa Khoa học Sức khỏe, Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm KHCN Trường Đại học Tây Bắc, đã tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo từ ngày 02 – 15/07/2022 tại Trường Đại học Tây Bắc, bước đầu đã gặt hái được nhiều thành công và phản hồi tích cực.

Nhân rộng phương pháp dạy học tích cực và hoà nhập tại Trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu

Aus4Skills là chương trình hỗ trợ của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam, nhằm giúp Việt Nam đào tạo, tiếp cận và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, có kỹ năng, góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững. Trong chuỗi chương trình hỗ trợ, Aus4skills đã ký kết chương trình hợp tác với Trường Đại học Tây Bắc trong hơn 3 năm (từ năm 2017 đến năm 2020) về các lĩnh vực, như: Bảo đảm chất lượng giáo dục; Đổi mới chương trình giảng dạy; Phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập; Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới... Để nhân rộng kết quả của chương trình về phương pháp giảng dạy tích cực và hoà nhập, các giảng viên nhóm ILO của Bộ môn Sinh học thuộc Khoa KHTN - CN Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức hoạt động chia sẻ một số phương pháp dạy học tích cực và hoà nhập tại Trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu vào chiều ngày 16/04/2021.
Mở đầu buổi chia sẻ, ThS. Bùi Thị Thanh Hải đã giới thiệu khái quát về quá trình tập huấn, một số kết quả của chương trình đổi mới phương pháp dạy học tích cực và hoà nhập trong thời gian vừa qua.

Bộ môn Sinh học thực hiện công tác Quảng bá - Tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Bình Thuận, Thuận Châu, Sơn La

Căn cứ kế hoạch số 192/KH – ĐHTB ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Trường Đại học Tây Bắc về việc triển khai công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh Đại học - Cao đẳng tại các trường THPT năm 2021 và kế hoạch Quảng bá – Tư vấn tuyến sinh của bộ môn Sinh học, khoa KHTN – CN. Ngày 16 tháng 04 năm 2021 tại Trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu bộ môn Sinh học đã tiến hành các hoạt động quảng bá – tư vấn tuyển sinh. Với những mục đích cơ bản là: quảng bá hình ảnh, công tác đào tạo và các hoạt động của nhà trường, của khoa KHTN – CN và bộ môn Sinh học; thu hút thêm số lượng thí sinh nộp hồ sơ và đăng ký thi tuyển vào Nhà trường, Khoa và Bộ môn so với năm 2020 – 2021; thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp; trao đổi các thông tin tuyển sinh và giải đáp thắc mắc liên quan đến các nhóm ngành tuyển sinh năm 2021; kết nối cộng đồng và nâng cao chất lượng dạy học ở các trường phổ thông trên địa bàn  tỉnh Sơn La.

Tiểu ban Quảng bá, Tư vấn Tuyển sinh triển khai hoạt động tại trường THPT Tông Lệnh

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-ĐHTB ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Trường Đại học Tây Bắc về việc triển khai công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng tại các trường THPT năm 2021. Ngày 9 tháng 4 năm 2021, Tiểu ban quảng bá, tư vấn tuyển sinh của Nhà trường đã phối hợp với Đoàn trường THPT Tông Lệnh tổ chức chương trình giáo dục hướng nghiệp và quảng bá, tư vấn tuyển sinh năm 2021.