Lịch công tác tuần

từ đến

Để nhận Lịch công tác của Khoa và hiện thông báo trên điện thoại (sử dụng ứng dụng Google Lịch trên Google Play hoặc App Store), bạn có thể thêm Lịch công tác của Khoa vào Lịch Google cá nhân của mình bằng link sau (Chỉ hỗ trợ khi xem trên máy tính hoặc xem trang web trên trình duyệt Google Chrome Andorid hoặc Apple Safari dưới dạng máy tính để bàn):