Học vấn & Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II
Năm tốt nghiệp: 1993

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lí

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2005

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục khoa học.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2001 - 2019

Giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin

Trường CĐSP Tây Bắc
1993 - 2001

Giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin

Các hướng nghiên cứu chính

 • Phương pháp giảng dạy.

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Phát triển năng lực giải bài tập vật lý chương “Động lực học chất điểm”cho sinh viên nước CHDCND Lào ngành Sư phạm Vật lý, Trường Đại học Tây Bắc.

2019-2020.

Cấp trường

Chủ nhiệm

A

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  STT

  Tên bài báo

  Năm

  Nơi xuất bản

  1

  Một số kĩ năng tự học cho sinh viên đại học ngành sư phạm

  2020

  Tạp chí Thiết bị giáo dục.

  2

  Hình thức tổ chức dạy học theo hướng tăng cường tính tự học cho sinh viên

  2020

  Tạp chí khoa học Trường Đại Học Tây Bắc.

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

Sách/giáo trình

  STT

  Tên Sách/giáo trình

  Năm

  Nơi xuất bản

  1

   Giáo trình Lí luận dạy học vật lí

  2021

  GT nội bộ