CV

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Đại học Sư phạm Việt Bắc
Năm tốt nghiệp: 1989

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Hóa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 1995

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hóa vô cơ.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
08/2019 đến nay

Trưởng Bộ môn Hoá học

Giảng viên chính Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
04/2013 - 08/2019

Phó Trưởng Khoa Sinh - Hóa

Trưởng Bộ môn

Giảng viên chính Khoa Sinh - Hóa

Trường Đại học Tây Bắc
04/2004 - 04/2013

Trưởng Bộ môn

Giảng viên chính Khoa Sinh - Hóa

Trường Đại học Tây Bắc
09/2001 - 04/2004

Trưởng Bộ môn

Giảng viên Khoa Sinh - Hóa

Trường CĐSP Tây Bắc
03/1995 - 09/2001

Trưởng Bộ môn

Giảng viên Khoa Sinh - Hóa

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
03/1993 - 03/1995

Học viên cao học

Trường CĐSP Tây Bắc
09/1989 - 03/1993

Giảng viên

Các hướng nghiên cứu chính

 • Lý luận dạy học hóa học, Hóa phân tích, hóa vô cơ

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Xây  dựng quy trình phân tích hàm lượng kim loại nặng cho máy phân tích quang phổ hấp phụ nguyên tử (AAS)

2001/2002

Trường

Chủ nhiệm

Tốt

2

Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng trong nguồn cấp  nước sinh hoạt  tại bản Bó, Thuận Châu, Sơn La

2003/2005

Trường

Chủ nhiệm

Tốt

3

Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng trong nước sinh hoạt tại một số nguồn nước sinh hoạt tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

2007/2009

Trường

Chủ nhiệm

Tốt

4

Đánh giá hàm lượng một số chất nhuộm azo trong thực phẩm có nguy cơ sử dụng phụ gia nhuộm màu tổng hợp trên địa bàn thành phố Sơn La

2018

Trường

Thành viên

Tốt

5

Xây dựng và sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm phần phi kim trong chương trình hóa học phổ thong nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho sinh viên ngành sư phạm hóa học

2020

Trường

Thành viên

Tốt

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1]. Đỗ Trà Hương, Nguyễn Văn Tú, Doãn Văn Kiệt, Lê Quốc Khánh (2020), "Nghiên cứu và sử lý photsphat trong nước bằng vật liệu nano ZnO", Tạp chí phân tích lý, hóa và sinh học Tập 25, số 01/2020,(tr 168-173)

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

  [1]. Doãn Văn Kiệt, Trần Vĩnh Quý (1995), "Sử dụng phương pháp lặp Newton trong tính hằng số nhiệt động", Hội thảo khoa học Hóa tin học toàn quốc lần thứ 2, Thành phố Hà Nội  ngày 06-07/5/1995, (tr 90-95)

Sách/giáo trình

  STT

  Tên Sách/giáo trình

  Năm

  Nơi xuất bản

  1

  Câu hỏi và bài tập hóa học vô cơ

  2009

  Giáo trình nội bộ

  2

  Hóa học vô cơ 1

  2011

  Giáo trình nội bộ

  3

  Hóa học vô cơ 2

  2014

  Giáo trình nội bộ