CV

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Tây Bắc
Năm tốt nghiệp: 2009

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Hóa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2011

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
08/2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2009 - 08/2019

Giảng viên Khoa Sinh - Hóa

Các hướng nghiên cứu chính

  • Hóa phân tích

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu bảo quản ngô hạt ở Sơn La, sử dụng chất khử oxi không khí

2015/2016

Đề tài cấp cơ sở

Thành viên

2

Đánh giá một số chỉ tiêu nước mặt tại hồ Sanh thành phố Sơn La – tỉnh Sơn La

2020/2021

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

    [1] Phạm Thị Chuyên, Hoàng Hải Long, Đặng Xuân Thư, Nguyễn Bích Ngân, Xác định Sudan III bằng phương pháp HPLC và ứng dụng phân tích mẫu thực phẩm, Tạp chí khoa học – Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2019, số 16, tr 1-6