CV TS. Hoàng Thị Thanh

Thông tin Giảng viên

 • Họ và tên: Hoàng Thị Thanh
 • Quê quán: Chiềng Pằn – Yên Châu – Sơn La
 • Dân tộc: Thái
 • Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm: 2020, Nước nhận học vị: Việt Nam
 • Chức danh khoa học cao nhất:
 • Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn Toán học
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc
 • Điện thoại liên hệ: 0223751700 (cơ quan); 0912633099 (cá nhân)
 • Email: [email protected]


Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Tây Bắc
Năm tốt nghiệp: 2006

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán học, hệ đào tạo chính quy tập trung

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2010

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Toán

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2020

Hoàn thành chương trình Tiến sĩ chuyên ngành LL và PPDH bộ môn Toán

Trường Đại học Thái Nguyên
Năm cấp bằng: 2022

Hoàn thành chương trình văn bằng 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
08/2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc.

Phó Trưởng Bộ môn Toán học.

Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ.

Trường Đại học Tây Bắc
09/2006 - 08/2019

Giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin, Trường Đại học Tây Bắc.

Các hướng nghiên cứu chính

 • Dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.
 • Phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông.
 • Vận dụng các quan điểm, phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy học môn Toán.

Các học phần phụ trách giảng dạy

STT

Tên học phần

Mã học phần

1

Quy hoạch tuyến tính

MAT0012

2

Lí luận dạy học môn Toán

MAT0015

3

Lịch sử toán học

MAT0018

4

Hình học sơ cấp

MAT0021

5

Phương pháp dạy học Toán 1

MAT0022

6

Phương pháp dạy học Toán 2

MAT0023

7

Tiếp cận các phương pháp dạy học hiện đại

MAT0030

8

Cơ sở hình học

MAT0041

9

Dạy vào học tích cực trong dạy học môn Toán

MAT0045

10

Phương pháp dạy học hình học ở trường THPT

MAT0046

11

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1

DRI0001

12

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2

DRI0002

13

Vận dụng lí luận dạy học trong thực tiễn dạy học môn Toán ở trường phổ thông

PTTTP 512

14

Số học

PRI2034

15

Hình học

PRI2035

16

Đại số

PRI2036

17

Lí luận và phương pháp dạy học Toán 1

PRI2051

18

Lí luận và phương pháp dạy học Toán 2

PRI2052

19

Toán cơ sở

PRE2027

20

Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán

PRE2050

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

Đề tài/dự án cấp

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực của học sinh phổ thông tỉnh Sơn La

2016/2017

Cấp Bộ

Thành viên chính

Xuất sắc

2

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên năm thứ ba Đại học Sư phạm Toán trường Đại học Tây Bắc

2019/2020

Cơ sở

Chủ nhiệm

Đạt

3

Thiết kế bài toán hình học trung học cơ sở gắn với thực tiễn miền núi

2020

Cơ sở

Thành viên

Xuất sắc

4

Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán Trung học cơ sở ở khu vực Tây Bắc

2019/2020

Cấp Bộ

Thành viên chính

Đạt

4

Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc trong dạy học môn Toán cấp Trung học cơ sở

2024/2025

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

Đang thực hiện

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1]. Hoàng Thị Thanh (2013), “Khai thác bài tập hình học lớp 8 nhằm bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở”, Tạp chí Giáo dục, (Số 314, kì 2 (7/2013), tr. 49-51).

  [2]. Hoàng Thị Thanh (2014), Rèn luyện cho học sinh tập dượt sáng tạo bài toán mớ từ bài toán cũ sở, NXB Đại học Sư phạm, (Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi vùng Tây Bắc, ISBN 978-604-54-2103-1).

  [3]. Hoàng Thị Thanh (2017), “Rèn luyện các hoạt động trí tuệ chung cho học sinh thông qua tìm lời giải và khai thác bài toán chứng minh hình học trung học cơ sở, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, Số 8, tháng 3/2017 .

  [4]. Hoàng Thị Thanh (2017), “Một số khó khăn khi triển khai dạy học mô hình hóa nhằm phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh phổ thông tỉnh Sơn La”, Tạp chí Giáo dục, (Số 420/kì 2 (12/2017), tr. 23-26).

  [5]. Hoàng Thị Thanh (2017), “Thực trạng việc dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh phổ thông ở tỉnh Sơn La”, Tạp chí Giáo dục, Số 420/kì 2 (12/2017) .

  [6] Hoang Thi Thanh (2018), Applying SCAMPER method to instruct students to exploit geometry problems with the aim of developing creative capacity for secondary school students, Vietnam Journal of Education, Vol.5, 2018, pp. 120-124.

  [7] Hoang Thi Thanh (2019), Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở miền núi phía Bắc thông qua các bài toán hình học có nội dung gắn với thực tiễn, Tạp chí Giáo dục, Số 448 (kì 2-2/2019).

  [8] Hoang Thi Thanh (2020), Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt (kì 1-11/2020).

  [9] Hoang Thi Thanh (2021), Thiết kế bài toán hình học Trung học cơ sở gắn với thực tiễn miền núi, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, Số 22.

  [10] Hoang Thi Thanh (2021), Tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm định hướng nghề nghiệp trong dạy học môn Toán cho học sinh lớp 9 Trường THCS thị trấn Mường Ẳng, Điện Biên, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, Số 25 (12/2021).

  [11] Hoang Thi Thanh (2021), Designing and Organising Experiential Learning Activities in Math Teaching at Seco-ndary Scnool in Northwestern Viet Nam, Asia Research Netwwork Journal of Education, Vol. 1 No. 3.

  [12] Hoang Thi Thanh (2022), Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo hình thức tham quan học tập trong dạy học môn Toán Trung học cơ sở ở khu vực Tây Bắc, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, Số 26 (3/2022).

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

  [1]. Hoàng Thị Thanh (2014), “Rèn luyện cho học sinh tập dượt sáng tạo bài toán mớ từ bài toán cũ”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi vùng Tây Bắc, ISBN 978-604-54-2103-1, NXB Đại học Sư phạm, tr. 251-256.

Sách/giáo trình/Tài liệu tham khảo

  TT

  Tên Sách giáo trình

  Năm công bố

  Nơi xuất bản

  1

  Tâm lí học sáng tạo về đổi mới Khoa học – Công nghệ và Giáo dục

  2019

  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

  2

  Giáo trình Số học

  2022

  Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hướng dẫn sau đại học

 • Đã hướng dẫn 06 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (trong đó, hướng dẫn chính 04 học viên, hướng dẫn 2: 02 học viên);

Hồ sơ khoa học công khai

Đang cập nhật