Tin tức hoạt động

Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương, đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán khoá 11

  • Tin tức
  • Lượt xem: 405

Vào hồi 14h00, ngày 30 tháng 3 năm 2024 tại Phòng họp 1 - Trường Đại học Tây Bắc, Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương, đề án tốt nghiệp thạc sĩ Khoá 11 (2022 - 2024) ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán đã tiến hành họp theo kế hoạch.

Hội đồng gồm: PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Chủ tịch Hội đồng; TS. Hoàng Thị Thanh - Thư ký Hội đồng và các ủy viên Hội đồng: TS. Hoàng Ngọc Anh, TS. Vũ Quốc Khánh, TS. Nguyễn Thanh Tùng.

Sau khi nghe các học viên trình bày hướng nghiên cứu và những nội dung dự kiến sẽ thực hiện trong đề cương đề án, các thành viên Hội đồng đã đưa ra những câu hỏi, nhận xét, góp ý, thảo luận để thống nhất tên đề án và góp ý giúp học viên hoàn thiện đề cương cũng như chuẩn bị tốt nhất cho việc triển khai thực hiện đề án. Nội dung các đề án dự kiến tập trung nghiên cứu các biện pháp phát triển năng lực cho người học thông qua dạy học các chủ đề toán học ở trường phổ thông, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào dạy học môn Toán, bồi dưỡng kĩ năng dạy học môn Toán cho giáo viên trung học nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào,… Đây đều là các hướng nghiên cứu có tính thời sự và có ý nghĩa thực tiễn cao nếu được hoàn thành.

Hội đồng đã tư vấn, xét duyệt tên đề án và đề cương đề án tốt nghiệp cho 14 học viên lớp thạc sĩ K11 ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Đây là khoá đầu tiên thực hiện đề án tốt nghiệp thạc sĩ theo định hướng ứng dụng. Các đề án sau khi hoàn thành cũng đồng thời giúp các học viên vận dụng các biện pháp được đề xuất trong đề án vào thực tiễn dạy học, kì vọng góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở đơn vị mà mình công tác.

Sau 3 giờ làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc và cởi mở, Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương đề án tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán khoá 11 đã kết thúc tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc họp:

Ảnh 1: Toàn cảnh Hội đồng

Ảnh 2: Học viên trình bày báo cáo đề cương đề án

Ảnh 3: Học viên trình bày báo cáo

Ảnh 4: Các thành viên Hội đồng nhận xét, góp ý

Ảnh 5: Học viên tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng