Chi bộ khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ tổ chức Sinh hoạt chuyên đề Quí I – Năm 2021

  • Tin tức
  • Lượt xem: 30

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 27-CT/TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021; Kế hoạch số 05 KH/ĐU ngày 22/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc; Kế hoạch số 05 - KH/CB-KKHTN - CN ngày 25/01/2021 của chi bộ Khoa KHTN – CN, vào hồi 16h30, ngày 26/03/2021 chi bộ khoa KHTN-CN tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I – năm 2021, với nội dung “ Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên”  tại giảng đường A304, Trường Đại học Tây Bắc.

Đồng chí Hoàng Ngọc Anh – UVBCH Đảng uỷ - Bí thư chi bộ

Đến dự buổi sinh hoạt chuyên đề quý I – năm 2021 của chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ có Đ/c Hoàng Ngọc Anh – UVBCH Đảng ủy, bí thư chi bộ, trưởng khoa; Đ/c Lò Thị Mai Thu – UVBTV Công đoàn Trường, phó bí thư chi bộ, phó trưởng khoa; Đ/c Nguyễn Ngọc Duy – phó bí thư Đoàn trường cùng đông đủ các đồng chí là đảng viên, đối tượng đảng, giảng viên và các em sinh viên là lớp trưởng các lớp trong khoa đến dự. 

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề Đ/c Mai Anh Đức – chi ủy viên, phó trưởng khoa đã thông qua Kế hoạch số 05 – KH/CB – KHTN – CN, ngày 25/01/2021 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị  về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 của Chi bộ.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã thảo luận 04 nội dung:

 1 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Việt Nam – Đ/c Hoàng Ngọc Anh báo cáo;

2 - Thực trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Việt Nam – Đ/c Mai Anh Đức báo cáo;

3 - Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Việt Nam – Đ/c Lò Thị Mai Thu báo cáo ;

4 - Các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021) của Liên chi Khoa KHTN - CN    -Đ/c Lò Ngọc Dũng báo cáo.

Với mục tiêu giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các báo cáo viên đã truyền tải các nội dung chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng lý luận cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ Việt Nam, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, chi bộ cũng được nghe đại diện Ban chấp hành LCĐ Khoa báo cáo các hoạt động  kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Liên Chi đoàn Khoa KHTN-CN.

Qua trao đổi, thảo luận các chuyên đề, các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các đồng chí đối tượng đảng, giảng viên trong khoa và đại diện sinh viên các lớp đã nắm vững những nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2021, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành việc làm thường xuyên, liên tục. Đồng thời chủ động là kênh thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến đồng nghiệp, quần chúng nhân dân và đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên nhằm bồi đắp và xây dựng lý tưởng và khát vọng cho thế hệ trẻ của đất nước.