Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ tham gia kiểm tra tiến độ nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Cơ sở năm học 2021 – 2022

  • Tin tức
  • Lượt xem: 27

Thực hiện Kế hoạch của Phòng KHCN&HTQT về việc kiểm tra tiến độ đợt 1 đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở năm học 2021 – 2022; nhằm mục đích đánh giá tiến độ thực hiện các đề tài, xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập, trên cơ sở đó tư vấn cho chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc theo đúng thuyết minh. Ngày 17 tháng 11 năm 2021 các nhóm đang thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở năm học 2021 – 2022 của Khoa KHTN – CN đã tham gia báo cáo tiến độ thực hiện của nhiệm vụ nghiên cứu.

Năm học này, Khoa KHTN – CN có 10 nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở đang thực hiện. Tới thời điểm báo cáo tiến độ kì này, hầu hết tất cả các nhiệm vụ đang thực hiện đều đảm bảo đúng tiến độ như đã đăng kí trong thuyết minh, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên một số nhiệm vụ của việc điều tra lấy mẫu hay gửi mẫu đi phân tích của 1 số đề tài thuộc lĩnh vực Hoá học còn đang hơi chậm tiến độ so với thuyết minh. Thay mặt đoàn kiểm tra, TS. Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng Phòng KHCN&HTQT đề xuất các chủ nhiệm đề tài tiếp tục thực hiện các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh đã đăng kí; tuỳ tình hình diễn biến dịch bệnh, những nội dung nghiên cứu không cần gửi mẫu đi phân tích ở các phòng thí nghiệm hay trung tâm ở ngoại tỉnh nên tiến hành nghiên cứu trước.

TS. Nguyễn Thị Lan Anh cũng khuyến khích các chủ nhiệm đề tài tích cực viết các bài báo khoa học công bố kết quả nghiên cứu của đề tài, ngoài bài báo gửi đăng ở Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Tây Bắc sẽ có thêm bài báo gửi đăng ở các tạp chí chuyên ngành trong nước vừa có chỉ số được tính điểm, vừa thêm cơ hội hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc.

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo tiến độ: