Học vấn & Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm tốt nghiệp: 2007

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Toán học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2011

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí.

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
Năm cấp bằng: 2020

Tốt nghiệp Đại học văn bằng 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2007 - 2019

Giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin.

Các hướng nghiên cứu chính

 • Các phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại.
 • Bồi dưỡng và phát triển năng lực trong dạy học Vật lí.
 • Dạy học STEM.

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

Đề tài/dự án cấp

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Nghiên cứu thiết kế bài giảng phần Động học chất điểm và Động lực học chất điểm học phần Phân tích chương trình vật lí trung học phổ thông.

2016

Cấp cơ sở

Thành viên

Tốt

2

Dạy học phân hóa chương Động lực học chất điểm - Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực biểu diễn vật lí cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Sơn La

2019

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

Tốt

3

Dạy học một số nội dung chương “Cân bằng và chuyển động của vật rắn” - Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng ngôn ngữ vật lí của học sinh Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

2021

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

 

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1] Lê Ngọc Diệp, Tòng Văn Tấn (2016), “Sử dụng phương pháp dạy học theo Trạm trong dạy học :Hiện tượng cảm ứng điện từ, Vật lí 11”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 6, tr. 47-49.

  [2] Đỗ Hương Trà, Lê Ngọc Diệp (2018), “Tổ chức dạy học phân hóa nhằm bồi dưỡng năng lực giao tiếp vật lí cho học sinh miền núi”, Tạp chí khoa học Trường Đaị học sư phạm - ĐH Đà Nẵng, 2018, số 29A(03), tr. 116-123.

  [3] Đỗ Hương Trà, Lê Ngọc Diệp (2019), Bồi dưỡng năng lực giao tiếp vật lí cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học dự án”, Tạp chí Giáo dục, sô 447(01), tr. 50-53.

  [4] Lê Ngọc Diệp, Đỗ Hương Trà (2020), “Bồi dưỡng năng lực biểu diễn vật lí cho học sinh THPT Sơn La thông qua dạy học phân hóa”, Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Tây Bắc, số 19, tr. 52-61.

  [5] Le Ngoc Diệp, Do Hương Tra (2021), “Principles of fostering scientific language of physics by mountainous high school students”, Vietnam Journal of Education (Submitted).

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

Sách/giáo trình

  STT

  Tên Sách/giáo trình

  Năm

  Nơi xuất bản

  1

  Giáo trình: Thí nghiệm Vật lí Trung học phổ thông (Chủ biên)

  2014

  Giáo trình nội bộ

  2

  Giáo trình: Vật lý (thành viên) - Đang tiến hành

  2020

  Giáo trình nội bộ

  3

  Giáo trình: Lí luận dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông (thành viên) - Đang tiến hành

  2021

  Giáo trình nội bộ