CV

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm tốt nghiệp: 2005

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Hóa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2011

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
08/2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2012 - 08/2019

Giảng viên Khoa Sinh - Hóa

Trường THPT Thuận Châu
2005 - 2012

Giáo viên

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu bảo quản sau thu hoạch ngũ cốc, sử dụng các phương pháp điều tiết không khí, hóa chất thân thiện với môi trường.
 • Phân tích kim loại bằng phổ hấp thụ ngọn lửa AAF.

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài/dự án cấp

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Đề tài: Nghiên cứu bảo quản ngô hạt ở Sơn La, sử dụng chất khử oxy không khí

2015 -2016

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

Giỏi

2

Đè tài: Nghiên cứu động học suy giảm chất lượng dinh dưỡng trong quá trình bảo
quản ngô hạt bằng phương pháp yếm khí tự nhiên.

2018-2019

Đề tài cấp cơ sở

  Chủ nghiệm

Xuất sắc

3

Đề tài: Xây dựng mô hình cộng đồng bảo vệ nguồn nước tại suối nậm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

2019-2020

Đề tài cấp cơ sở

Thành viên

Xuất sắc

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1]. Lê Quốc Khánh, A stydy on the kinetics of oxygen reduction in hermetic minienvuronment using reducing agent FOCOAR, Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam, tập 55 số 5B 10/2017

  [2]. Lê Quốc Khánh, Nghiên cứu bảo quản nghèo oxi đối với ngô hạt trong vi môi trường kín khí sử dụng chất khử oxi focoar, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 23, số 4 (đặc biệt) 2018, Trang 27-33, 2018

  [3]. Khanh Le Quoc, Duong Nguyen Van, Chi Le Linh, Huong Do Tra and Que Le Xuan, lipid degradation of corn preservated in oxygen depleted minienvironment, International Journal of Development Research, Vol. 08, Issue, 12, pp.24670-24673, 2018

  [3]. Khanh Le Quoc, Duong Nguyen Van, Chi Le Linh, Huong Do Tra and Que Le Xuan, lipid degradation of corn preservated in oxygen depleted minienvironment, International Journal of Development Research, Vol. 08, Issue, 12, pp.24670-24673, 2018

  [4]. Khanh Le Quoc, Duong Nguyen Van, Chi Le Linh, Huong Do Tra and Que Le Xuan, ¸ Germination of corn seed persevered in oxygen depleted minienvironment, International Journal of Development Research, Vol. 08, Issue, 12, pp.24683-24687, 2018

  [5].  Lê Quốc Khánh, Đỗ Văn Dương, Lê Linh Chi, Đỗ Trà Hương, Lê Xuân Quế Nghiên cứu quá trình suy giảm dinh dưỡng của ngô hat bảo quản trong vi môi trường có nồng độ oxy khác nhau. 1-suy giảm hàm lượng tinh bột, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. tập 24, số 2/2019, Trang 111-116, 2019

  [6].  Lê Quốc Khánh, Đỗ Văn Dương, Lê Linh Chi, Đỗ Trà Hương, Lê Xuân Quế, Nghiên cứu quá trình suy giảm dinh dưỡng của ngô hat bảo quản trong vi môi trường có nồng độ oxy khác nhau. 1-suy giảm hàm lượng protein, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. tập 24, số /2019, Trang 196-200, 2019

  [7]. Duong Nguyen Van 1 , Khanh Le Quoc, Xuan Bui Thanh, Hung Chu Tam, Que Le Xuan, Variation of Corn Weevil Sitophilus Zeamais Population in a Hermetic Preservation Minienvironment Depleted of Oxygen, International Journal of Science and Research(IJSR),Volume 8 Issue 10pp 145-149, 2019

  [8]. Đỗ Trà Hương, Lê Viết Tú, Lê Quốc Khánh, Doãn Văn Kiệt, Nghiên cứu xử lý phosphat trong nước bằng vật liệu nano zno, Tạp chí Phân tích, Lý, Hóa và Sinh học, tập 25 số 1 năm 2020

  [9]. Lê Quốc Khánh, Nguyên Văn Dương, Nguyễn Đình Thoại, Nghiên cứu bảo quản ngô hạt bằng phương pháp tạo môi trường yếm khí tự nhiên, Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Bắc, số 18 tháng 9/2020

  [10]. Nguyen Van Duong, Le Quoc Khanh, Bui Thanh Xuan, Chu Tam Hung, Le Xuan Que (2020), Using oxygen depletion to reduce maize weevils without chemicals in a storage minienvironment, Cite this paper: Vietnam J. Chem, 58(3), 327-332

  [11]. Nguyễn Ngọc Duy, Lê Quốc Khánh (2020), Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua phần dạy học dự án phần phi kim trung học phổ thông, Tạp chí khoa học Đại học sư phạm 2. 2020

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

Sách/giáo trình

  STT

  Tên Sách/giáo trình

  Năm

  Nơi xuất bản

  1

  Sách tham khảo: Sử dụng phương pháp Grap và Lược đồ tư duy trong dạy học các bài luyện tập phần hóa phi kim trung học phổ thông

  2019

  NXB Dân trí