CV TS. Lê Thu Lam

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Đại học Thái Nguyên
Năm tốt nghiệp: 2007

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Vật Lý

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2010

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

Đại học Thái Nguyên
Năm cấp bằng: 2020

Tốt nghiệp Đại học văn bằng 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2020

Hoàn thành chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
2008 đến nay

Giảng viên

Các hướng nghiên cứu chính

 • Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Nghiên cứu hiệu ứng Casimir trong hệ ngưng tụ Bose-Einstein

01/2019-12/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

 

2

Nghiên cứu chế tạo vật liệu cấu trúc dị thể từ các bán dẫn cấu trúc lớp vùng cấm hẹp để cho ra một thế hệ vật liệu mới có độ phẩm chất nhiệt điện (ZT) cao 

01/2019-12/2020

 

Nafosted

Thành viên

 

3

 Ảnh hưởng của bề dày và nồng độ pha tạp đối với độ dẫn ion của màng mỏng zirconia bền hòa bởi yttria  

01/2019-12/2019

Trường Đại học Tây Bắc

Chủ nhiệm

Xuất sắc

4

Nghiên cứu tính chất dẫn điện của màng mỏng CeO2 không pha tạp và có pha tạp yttrium bằng phương pháp thống kê momen lượng tử.

01/2017-12/2017

 

Trường Đại học Tây Bắc

Chủ nhiệm

Xuất sắc

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1] Lê Thu Lam, Phạm Ngọc Thư (2018), “Ảnh hưởng của bề dày, nhiệt độ và nồng độ tạp chất đối với hằng số mạng của màng mỏng zirconia pha tạp yttria”, Tạp chí khoa học, trường Đại học Tây Bắc

  [2] Lê Thu Lam, Phạm Ngọc Thư (2020), “Ảnh hưởng của bề dày, nhiệt độ và nồng độ tạp chất đối với hằng số mạng của màng mỏng Zirconia pha tạp Yttria”, Tạp chí khoa học, trường Đại học Tây Bắc, Vol 18, tr. 15

  [3] Le Thu Lam, Vu Van Hung, Nguyễn Thanh Hai (2018), “Effect of temperature on electrical properties of Yttria-doped Ceria and Yttria-stabilized Zirconia”, HNUE Journal of Science, Vol 64 (6), pp. 68

  [4] Le Thu Lam, Vu Van Hung (2018), “Investigation of vacancy migration energy in Yttria-Stabilized Zirconia by statistical moment method”, HNUE Journal of Science, Vol 63 (3), pp. 56

  [5] Le Thu Lam, Vu Van Hung (2018), “Investigation of vacancy diffusion in Yttria-stabilized Zirconia by statistical moment method”, HNUE Journal of Science, Vol 63 (3), pp. 34

  [6] Le Thu Lam, Vu Van Hung, Nguyễn Thanh Hải (2019), “Study of oxygen vacancy diffusion in yttria-doped ceria and yttria-stabilized zirconia by statistical moment method”, Communication in Physics, Vol 29 (3), pp. 263

  [7] Le Thu Lam, Vu Van Hung (2019), “Investigation of oxygen vacancy migration energy in yttrium doped cerium”, IOP Conf. Series, Vol 1274 (012004) pp. 1

  [8] Le Thu Lam, Vu Van Hung (2019), “Effects of temperature and dopant concentration on oxygen vacancy diffusion coefficient of yttria-stabilized zirconia”, IOP Conf. Series, Vol  1274 (012005), pp. 1

  [9] Le Thu Lam, Vu Van Hung, Bui Duc Tinh (2019), “Investigation of ionic conductivities of yttria-doped ceria and yttria-stabilized zirconia by statistical moment method”, Journal of the Korean Physical Society, Vol  75 (4), pp. 293

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

Sách/giáo trình

  STT

  Tên Sách/giáo trình

  Năm

  Nơi xuất bản

  1

  Giáo trình: Vật lý phân tử và nhiệt học

  2020

  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam