Học vấn & Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường đại học Sư phạm Hà Nội
Năm tốt nghiệp: 2008

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Vật lí

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2011

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Bí thư Liên chi đoàn Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2011 - 2019

Giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin

Các hướng nghiên cứu chính

 • Vật lí lí thuyết và Vật lí toán.
 • Lí thuyết Trường lượng tử.

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Nghiên cứu ngưng tụ Bose - Einstein của khí Bose hai thành phần.

2015-2016.

Cấp Bộ

Thành viên

 

2

Nghiên cứu các chuyển pha của hệ pha trộn các Boson nhiều thành phấn

2020-2021

Cấp Bộ

Thành viên

 

3

Nghiên cứu các tính chất khuếch tán và dẫn điện của CEO2 phan tạp Ln
Định hướng ứng dụng cho Pin nhiên liệu

2020-2021

Cấp Bộ

Thành viên

 

Công trình khoa học đã công bố

Sách/giáo trình

  STT

  Tên Sách/giáo trình

  Năm

  Nơi xuất bản

  1

  Giáo trình: Điện động lực học

  2020

  GT nội bộ