CV

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Tây Bắc
Năm tốt nghiệp: 2009

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Hóa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2011

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Hóa học.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2020

Hoàn thành chương trình Tiến sĩ chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Hóa học.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2009 - 2019

Giảng viên Khoa Sinh - Hóa

Các hướng nghiên cứu chính

 • LL&PPDH Bộ môn Hóa học

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên sư phạm hoá học Trường đại học Tây Bắc thông qua phương pháp dạy học dự án và dạy học theo góc

2013/
2014

Đề tài NCKH cấp cơ sở

Đồng chủ nhiệm

Xuất  sắc

2

Đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn PPDH hóa học theo hướng xây dựng và sử dụng trò chơi trong dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên sư phạm hóa học Trường Đại học Tây Bắc

2015/
2016

Đề tài NCKH cấp cơ sở

Chủ nhiệm

Xuất  sắc

3

Tổng hợp thiazolidin-4-on từ thioure và các dẫn xuất alpha axetanilit.

2016/
2017

Đề tài NCKH cấp cơ sở

Đồng chủ nhiệm

Xuất  sắc

4

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh Tỉnh Sơn La trong dạy học phần hóa học phi kim THPT.

2017/
2018

Đề tài NCKH cấp cơ sở

Chủ nhiệm

Xuất  sắc

5

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua xây dựng và sử dụng bài tập định hướng năng lực trong dạy học phần hóa học phi kim THPT

2019/
2020

Đề tài NCKH cấp cơ sở

Chủ nhiệm

Xuất  sắc

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1]. Nguyễn Ngọc Duy (2014), "Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học phần hóa học vô cơ lớp 11 THPT ", Tạp chí Khoa học – ĐHSP Hà Nội, Tr 9-18

  [2]. Nguyễn Ngọc Duy (2014), "Nâng cao năng lực tự học cho sinh viên chuyên ngành hóa học Trường đại học Tây Bắc trong đào tạo theo học chế tín chỉ", Tạp chí giáo dục, Tr 242-243

  [3]. Nguyễn Ngọc Duy (2014), "Một số biện pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên Khoa Sinh Hóa Trường Đại học Tây Bắc", Tạp chí giáo dục, Tr 244-245

  [4]. Nguyễn Ngọc Duy và Nguyễn Thị Sửu (2016), "Thực trạng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La", Tạp chí Khoa học – ĐHSP Hà Nội, Tr 249-256

  [5]. Nguyễn Ngọc Duy (2018), "Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án trong môn hóa học", Tạp chí giáo dục, Tr 47-53

  [6]. Nguyễn Ngọc Duy (2020), "Xây dựng và sử dụng bài tập định hướng phát triển năng lực trong dạy học hóa học để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông miền núi Tây Bắc" , Tạp chí Khoa học Số 23 – Trường Đại học Tây Bắc

  [7]. Nguyễn Ngọc Duy, Lê Quốc Khánh (2020), "Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án phần hóa học phi kim Trung học phổ thông", Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tháng 10 - 2020

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

  [1]. Nguyễn Ngọc Duy và Hoàng Thị Bích Nguyệt (2016), "Một số suy nghĩ về việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh phổ thông miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La", Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia – ĐHSP Hà Nội, Tr 341-344

  [2]. Nguyễn Thị Sửu và Nguyễn Ngọc Duy (2017), "Bước đầu nghiên cứu thực trạng Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh THPT miền núi Tây Bắc Việt Nam và đề xuất biện pháp phát triển", Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế – ĐHSP Hà Nội, Tr 156-163

  [3]. Nguyễn Ngọc Duy, Lê Quốc Khánh (2020), "Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án phần hóa học phi kim Trung học phổ thông", Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc – ĐHSP Hà Nội 2, Tr 7

Sách/giáo trình

  STT

  Tên Sách/giáo trình

  Năm

  Nơi xuất bản

  1

  Sách tham khảo: Sử dụng phương pháp Grap và Lược đồ tư duy trong dạy học các bài luyện tập phần hóa phi kim trung học phổ thông

  2019

  NXB Dân trí