CV

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Tây Bắc
Năm tốt nghiệp: 2010

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Hóa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2014

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hóa vô cơ.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
08/2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
10/2010 - 08/2019

Giảng viên Khoa Sinh - Hóa

Các hướng nghiên cứu chính

  • Hóa học vô cơ
  • Nghiên cứu phương pháp giảng dạy hóa học phổ thông

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu cấu trúc một số phức chất của Zn, Cd, Pd với phối tử là dẫn xuất của Quinolin bằng phương pháp phiếm hàm mật độ và bằng phương pháp phổ

2013/2014

Luận văn Thạc Sỹ

Thành viên

2

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số Ancaloit trong cây Nấm tích dương  (Caulis Cynomorii) thu hái ở Sơn La''

2018/2019

Đề tài cấp cơ sở

Thành viên

3

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần dung dịch vàn điện hóa học trong ôn thi học sinh giỏi

2019/2020

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

    [1]. Lê Hồn Hải, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Thị Hải (2015). Synthesis, structural, characterization of complexes of Zn (II), Cd (II) with quinoline's derivaties by a combination of spectroscopy and density fucntional theory calculation. Tạp chí Hóa học, Tr. 315 – 318, 2015

    [2]. Nguyễn Thị Hải, Phạm Văn Công (2020). Một số dạng câu hỏi và bài tập phần dung dịch chất điện li sử dụng trong ôn thi học sinh giỏi cấp THPT. Tạp chí khoa học trường ĐH Tây Bắc