CV ThS. Nguyễn Thị Hương Lan

Thông tin Giảng viên

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Lan
 • Quê quán: Xuân Huy – Lâm Thao – Phú Thọ
 • Dân tộc: Kinh
 • Học vị cao nhất: Thạc sĩ. Năm, nước nhận học vị: 1995, Việt Nam
 • Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính, Năm bổ nhiệm: 2004
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc
 • Điện thoại liên hệ: 0223751700 (cơ quan); 0946971968 (cá nhân)
 • Email: [email protected]


Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Đại học Sư phạm Hà Nội II
Năm tốt nghiệp: 1990

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Toán học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 1995

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Đại số và lí thuyết số.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
08/2019 đến nay

Giảng viên Khoa KHTN-CN

Trường Đại học Tây Bắc
2001 đến 07/2019

Giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin

Trường CĐSP Tây Bắc
1995 - 2001

Giảng viên

Trường ĐHSP Hà Nội
1993 - 1995

Học viên cao học

Trường CĐSP Tây Bắc
1990 - 1993

Giảng viên

Các hướng nghiên cứu chính

 • Đại số và lý thuyết số.
 • Đổi mới phương pháp dạy học ở trường Đại học và trường Phổ thông.

Các học phần phụ trách giảng dạy

STT

Tên học phần

Mã học phần

1

Đại số đại cương

MAT0011

2

Số học

MAT0007

3

Tập hợp và Logic MAT0001

4

Đại số tuyến tính MAT0002

5

Đại số tuyến tính MAT0050

6

Đại số sơ cấp TDH0050

7

Lịch sử Toán học TPP0004

8

Tập hợp lôgíc PRI2033

9

Số học PRI2034

10

Đại số PRI2036

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở trường CĐSP Tây Bắc

1998- 1999

Trường

Thành viên

Xuất sắc

2

Bộ đề thi Cơ sở Số học ĐHSP Toán

2006- 2007

Trường

Chủ nhiệm

Tốt

3

Một số phương pháp giải phương trình hàm

2009- 2010

Trường

Thành viên

Xuất sắc

4

Thiết kế bài toán hình học Trung học cơ sở gắn với thực tiễn miền núi

2019-2020

Trường

Chủ nhiệm

Xuất sắc

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1]. Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Hương Lan (2015), Dạy học kiến tạo khái niệm tích có hướng của hai vectơ trong không gian”, Tạp chí khoa học Journal of Science Trường Đại học Tây Bắc, tập 1, số 2/2015, (tr 1-8).

  [2] Hoàng Ngọc Anh, mai Anh Đức, Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Xuân Thịnh (2016), “Định hướng năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Toán Trường Đại học Tây Bắc” Tạp chí khoa học Journal of Science Trường Đại học Tây Bắc, số 7 (12/2016), (tr 90-102).

  [3] Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hương Lan (2019), “Một số biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Sư phạm Toán Trường Đại học Tây Bắc” Tạp chí khoa học Journal of Science Trường Đại học Tây Bắc, Số 17 (9/2019) tr. 83 – 93.

  [4]. HoàngNgọc Anh, Nguyễn Thị HươngLan, Cong Mạ Ny Xay Sết Thả (2020),  “Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học giải toán phương trình Đi – Ô – Phăng cho học sinh THPT tỉnh Xay Nhạ Bu Ly nước CHDCND Lào”, Tạp chí khoa học Journal of Science Trường Đại học Tây Bắc, Số 19 (3/2020) tr. 17 – 29.

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

  [1] Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hương Lan (2019), “Bồi dưỡng năng lực dạy học cho sinh viên Sư phạm Toán trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Hội thảo Khoa học quốc tế Coss 2019: Quản trị nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Smart school governance in the context of the fourth industrial revolution tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12/2019 (tr 259-267).

  [2]. Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hương Lan (2020), “Đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao  trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” Hội thảo Khoa học quốc tế Coss 2020: Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao của nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12/2020  (tr 225-231).

Sách/giáo trình

  Đang cập nhật

Hướng dẫn sau đại học

 • Đang cập nhật

Hồ sơ khoa học công khai

Đang cập nhật