CV

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Tây Bắc
Năm tốt nghiệp: 2009

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Vật lí

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2014

Hoàn thành Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán.

Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên
Năm tốt nghiệp: 2020

Tốt nghiệp Đại học văn bằng 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2009 - 2019

Giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin

Các hướng nghiên cứu chính

 • Lý thuyết trường lượng tử và Vật lý hạt cơ bản.

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1


Cơ chế khối lượng neutrino và hệ quả vũ trụ học

04/2020-04/2020

Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ quốc gia

Kỹ thuật viên

Chưa nghiệm thu

2


Vật chất tối trong mô hình 3-3-1-1 tối thiểu

04/2020-12/2020

Trường Đại học Tây Bắc

Chủ nhiệm

Xuất sắc

3


Nghiên cứu mô hình 3–2–3–1 giải thích sự tồn tại của vật chất tối

01/2017-12/2017

Trường Đại học Tây Bắc

Thành viên

Xuất sắc

4

Các hạt vô hướng trong mô hình thống nhất

2014-2016

Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ quốc gia

Kỹ thuật viên

Đạt

5

Khối lượng và trộn lẫn Fermion trong các mô hình chuẩn mở rộng với nhóm đối xứng gián đoạn

2017-2019

Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ quốc gia

Thành viên

Đạt

6

Nghiên cứu hiệu ứng Casimir trong hệ ngưng tụ Bose-Einstein

2019-2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ nhiệm

Chưa nghiệm thu

7

Nghiên cứu các hiện tượng chuyển pha trọng hệ ngưng tụ Bose - Einstein

2019-2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

Chưa nghiệm thu

8

Ảnh hưởng của bề dày, nhiệt độ và nồng độ tạp chất đối với hằng số mạng của màng mỏng Zirconia pha tạp Yttria

12/2018-12/2019

Trường Đại học Tây Bắc

Thành viên

Xuất sắc

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1]. Lê Thu Lam, Phạm Ngọc Thư, (2020),  "Ảnh hưởng của bề dày, nhiệt độ và nồng độ tạp chất đối với hằng số mạng của màng mỏng Zirconia pha tạp Yttri", Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Trường ĐHTB, Số 18 (3/2020) (tr 15-21).

  [2]. Pham Ngoc Thu, Le Thu Lam, "Dark matter in minimal 3-3-1-1 model" (2020), Tạp chí Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ Trường ĐHTB, Số 20.

  [3]. Đặng Văn Soa, Hoàng Ngọc Long, Phạm Ngọc Thư, Vũ Hòa Bình,(2020),  "Higgs sector in 3-3-1 model with axion dark matter", , Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 39 (tr 5-18).

  [4]. Lê Thu Lam, Phạm Ngọc Thư, "Hằng số mạng của màng mỏng CeO2 theo phương pháp WOLF", (2018), Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Trường ĐHTB, Số 12 (3/2018) (tr 19 – 23).

  [5]. Vo Van Vien, Hoang Ngoc Long, Pham Ngoc Thu, (2015), " Inverted neutrino mass hirerarchy and mixing in the Zee-Babu model", Communications in Physics, Vol. 25, No. 4 (2015), pp. 291-298.

  [6]. Ha Thanh Hung, Le Tho Hue, Nguyen Thi Thu Hang, Pham Ngoc Thu, (2014), "Mass of the lightest neutral CP-even Higgs in the supermetric minimal reduced 3-3-1 model", Communications in Physics, , Vol. 24, No. 3 (2014), pp. 201-206.

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

Sách/giáo trình

  STT

  Tên Sách/giáo trình

  Năm

  Nơi xuất bản

  1

  Giáo trình: Điện tử học đại cương

  2017