CV TS. Phạm Thế Song

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
Năm tốt nghiệp: 2002

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Vật lí

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2011

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam
Năm cấp bằng: 2018

Hoàn thành chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
2019 đến nay

Trưởng Bộ môn Vật lí, Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2013 - 2019

Phó Trưởng Bộ môn Vật lí, Khoa Toán - Lý - Tin

Trường Đại học Tây Bắc
2002 - 2012

Giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin

Các hướng nghiên cứu chính

 • Lý thuyết trường lượng tử.
 • Ngưng tụ Bose-Einstein.
 • Hiệu ứng Casimir.

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Tính không ổn định mao dẫn và động
lực học của mặt phân cách trong các
trạng thái ướt của khí hai thành phần ở
nhiệt độ cực thấp

2013-2015

Nhà nước

Thành viên

Đạt

2

Ảnh hưởng của hiệu ứng kích thước hữu hạn lên tính chất tĩnh của hệ ngưng tụ Bose-Einstein

2018 - 2020

Nhà nước

Thư ký KH

 

3

Nghiên cứu các hiện tượng chuyển pha trong hệ ngưng tụ Bose - Einstein

2018 - 2021

Bộ

Chủ nhiệm

 

4

Nghiên cứu hiệu ứng Casimir trong hệ ngưng tụ Bose - Einstein

 

2019-2021

Bộ

Thư ký KH

 

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1]. Pham The Song, The Repulsive Casimir-Type Forces of a Weakly Interacting Bose-Einstein Condensate Gas, J. Low Temp. Phys. 206, 16-31 (2022). (WoS, Q3).

  [2]. Pham The Song, Nguyen Van Thu, The Casimir Efect in a Weakly Interacting Bose Gas, Journal of Low Temperature Physics, 202(1), 160-174 (2021).

  [3]. Nguyen Van Thu, Pham The Song, Casimir effect in a weakly interacting Bose gas confined by a parallel plate geometry in improved Hartree-Fock approximation, Physica A 540, 123018 (2020).

  [4]. N.V. Thu, T.H. Phat, P.T. Song, Finite-Size Effects of Surface Tension in Two Segregated BECs Confined by Two Hard Walls, J. Low Temp. Phys. 186 (2017) 127.

  [5]. Nguyen Van Thu, Tran Huu Phat, Pham The Song, Wetting phase transition of two segregated Bose–Einstein condensates restricted by a hard wall, Phys. Lett. A. 380, 1487 (2016).

  [6]. Pham The Song, Luong Thi Theu, Nguyen Van Thu, DEPLETION DENSITY OF IDEAL GAS BOSE-EINSTEIN CONDENSATE BY TWO PARALLEL PLATES, HNUE JOURNAL OF SCIENCE, 6 (2020).

  [7]. L.V.Hoa, T.M.Kien, P.T.Song, Study the phase transition in binary mixture, HNUE JOURNAL OF SCIENCE, 2010.

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

  [1]. Pham The Song, La Thi Thu Trang, The Casimir effect in a weakly interacting Bose-Einstein condensate gas, The 45th Vietnam Conference on Theoretical Physics 11/2020.

  [2]. Nguyen Van Thu, Pham The Song, Nguyen Thi Le, Density of condensates of two-component Bose-Einstein condensates restricted between two planar walls, The 45th Vietnam Conference on Theoretical Physics 11/2020.

Sách/giáo trình

  STT

  Tên Sách/giáo trình

  Năm

  Nơi xuất bản

  1

  Giáo trình: Vật lý phân tử và nhiệt học

  2020

  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam