Học vấn & Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm tốt nghiệp: 2008

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2011

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
2019 đến nay

Phó Trưởng Bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2009 - 2019

Giảng viên Khoa Sinh - Hóa

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các kỹ thuật phổ hấp thụ nguyên tử và von-ampe hòa tan phân tích lượng vết và siêu vết kim loại trong các đối tượng nước, đất, thực vật.
 • Ứng dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao phân tích hàm lượng các chất màu nhân tạo trong các đối tượng môi trường, thực phẩm, mỹ phẩm.
 • Nghiên cứu phát triển các vật liệu hấp phụ chất màu nhân tạo thân thiện môi trường, vật liệu xanh.

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu nước mặt tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La

2015-2016

Đề tài NCKH cấp cơ sở

Chủ nhiệm

Xuất sắc

2

Đánh giá hàm lượng một số chất nhuộm azo trong thực phẩm có nguy cơ sử dụng phụ gia nhuộm màu tổng hợp trên địa bàn thành phố Sơn La

2017-2018

Đề tài NCKH cấp cơ sở

Chủ nhiệm

Xuất sắc

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1] Phạm Thị Chuyên, Hoàng Nhật Linh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Khảo sát, đánh giá chất lượng nước mặt tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Tạp chí khoa học – Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2017, số 10, tr 39-46)

  [2] Phạm Thị Chuyên, Hoàng Hải Long, Đặng Xuân Thư, Nguyễn Bích Ngân, Xác định Sudan III bằng phương pháp HPLC và ứng dụng phân tích mẫu thực phẩm, Tạp chí khoa học – Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2019, số 16, tr 1-6.

  [3] Phạm Thị Chuyên, Đặng Xuân Thư, Nguyễn Bích Ngân, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nghiên cứu tách chiết Rhodamine B trong mẫu mỹ phẩm và định lượng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học –Tập 24, số 5/2019

  [4] Phạm Thị Chuyên, Đặng Xuân Thư, Nguyễn Bích Ngân, Phạm Thị Thuyên, Nghiên cứu quy trình tách chiết Auramine -O trong mẫu thực phẩm và định lượng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao- Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 25, số 3/2020

  [5] Vũ Thị Tình, Nguyễn Bích Ngân, Phạm Thị Chuyên, Tối ưu hóa quy trình chiết Sudan I từ thực phẩm, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 25, số 3/2020

  [6] Phạm Thị Chuyên, Đặng Xuân Thư, Nguyễn Bích Ngân, Phạm Tiến Đức, Nghiên cứu hấp phụ Auramine O trên vật liệu nanosilica chế tạo từ vỏ trấu và ứng dụng trong phân tích, Tạp chí Khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, 10/2020

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

Sách/giáo trình

  STT

  Tên Sách/giáo trình

  Năm

  Nơi xuất bản

  1

  Sách tham khảo: Sử dụng phương pháp Grap và Lược đồ tư duy trong dạy học các bài luyện tập phần hóa phi kim trung học phổ thông

  2019

  NXB Dân trí