Học vấn & Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Thái Nguyên
Năm tốt nghiệp: 2011

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Hóa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2014

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2012 - 2019

Giảng viên Khoa Sinh - Hóa

Các hướng nghiên cứu chính

  • Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Ngiên cứu lựa chọn giá thể thích hợp trong nuôi trồng cây Đảng sâm (Codonopsis Javanica Blume) tại Sơn La.

2017/2018

Trường

Thành viên

Giỏi

2

Ngiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất hữu cơ trong cây nấm tích dương (Rhopalocnemis phalloides junghun.)  thu ở Sơn La.

2018/2019

Trường

Chủ nhiệm

Giỏi

3

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần dung dịch và điện hóa học trong ôn thi học sinh giỏi.

2019/2020

Trường

Thành viên

Giỏi

4

Tận dụng các loại dầu thực vật và mỡ động vật đã qua sử dụng để điều chế các chất tẩy rửa an toàn, lành tính, góp phần bảo vệ môi trường.

2020/2020

Trường

Thành viên

Giỏi

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

    [1]. Phạm Văn Hoan, Nguyễn Xuân Nhiệm, Phạm Văn Công, Đinh Thị Hồng Minh (2016), "Các hợp chất Triterpene từ thân cây gấc (Momordica cochinchinesis)", Tạp chí khoa học trường Đại học thủ đô.

    [2]. Pham Van Cong, Nguyen Thi Hai, Seng Cay Hom Ma Ni, Son Am Phon Keo Pa Sot (2019), "THE FIRST STEP TO ISOLATE AND DETERMINE THE STRUCTURE OF SOME ORGANIC COMPOUNDS OF THE TICH DUONG MUSHROOMS (RHOPALOCNEMIS PHALLOIDES JUNGHUN)COLLECTED IN SON LA", Tạp chí khoa học trường Đại học thủ đô, số 31 (tr 117-121).

    [3]. Pham Van Cong (2019), "STUDY ON ISOLATINH AND DETERMINING THE STRUCTURE OF SOME ORGANIC COMPOUNDS IN TUBERS OF STEMONA TUBEROSA IN TAY NGUYEN", Tạp chí khoa học trường Đại học thủ đô, số 35 (tr 111-113).

    [4]. Nguyễn Thị Hải, Phạm Văn Công Một số dạng câu hỏi, bài tập phần dung dịch chất điện ly sử dụng trong ôn thi học sinh giỏi cấp THPT, Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Bắc, số 18 tháng 9/2020.