CV

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại Học Sư phạm Việt Bắc
Năm tốt nghiệp: 1994

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Hóa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 1998

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
2019 đến nay

Giảng viên chính - Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2009 - 2019

Giảng viên chính - Khoa Sinh - Hóa

Phó Trưởng Bộ môn Hóa hữu cơ

Trường Đại học Tây Bắc
2001 - 2009

Giảng viên Khoa Sinh - Hóa

Phó Trưởng Bộ môn Hóa hữu cơ

Trường Cao Đẳng sư phạm Tây Bắc
1994 - 2001

Giảng viên

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu lĩnh vực Hóa hữu cơ

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Một số vấn đề về hiđrocacbon

2001/2002

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

2

Bồi dưỡng năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho lưu sinh viên Lào khoa Sinh hóa , trường Đại học Tây Bắc.

2018/2019

Đề tài cấp trường

Thành viên

3

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua xây dựng và sử dụng bài tập định hướng năng lực trong dạy học phần hóa học phi kim THPT

2019/2020

Đề tài cấp trường

Thành viên

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1] Trương Thị Hoa (2011), Nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học trông đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường ĐH Tây Bắc. Tạp chí giáo dục, số đặc biệt tháng 6/2011

  [2] Trương Thị Hoa (2014), Ô nhiễm môi trường không khí trên thế giới và ảnh hưởng tới biến đổi khí hậu toàn cầu. Tạp chí thiết bị giáo dục, tháng 7/2014

  [3] Trương Thị Hoa (2014). Một số vấn đề khi giảng dạy phần danh pháp hợp chất hữu cơ cho học sinh trường THPT tỉnh Sơn La. Tạp chí giáo dục, số đặc biệt, tháng 6/ 2014

  [4] Trương Thị Hoa (2015), Bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành hóa học trường ĐHTB qua việc giảng dạy các học phần thực hành. Tạp chí giáo dục, số 632/ kì 2 tháng 7/2015

  [5] Trương Thị Hoa (2018), Bồi dưỡng năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho lưu sinh viên Lào khoa Sinh hóa, trường Đại học Tây Bắc. Tạp chí thiết bị giáo dục, tháng 8/2018

  [6] Trương Thị Hoa, Mai Xuân Trường, Nguyễn Thị Thảo (2019). Định lượng đồng thời Vitamin B1, Vitamin B6 và Vitamin B12 trong thuốc Sanneuron- Forte và Haneuvit bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, tháng 6/2019