Danh mục Quyết định của Trường ĐHTB

QUYẾT ĐỊNH 1213/QĐ-ĐHTB V/v phê duyệt danh sách sinh viên sư phạm K64 ĐH và CĐ hưởng hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ