Danh mục Thông báo của Trường ĐHTB

THÔNG BÁO 350/TB-ĐHTB V/v Hưởng ứng tham dự Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

 

Mời Đồng chí click vào link dưới đây để xem chi tiết thể lệ và đăng ký tham dự cuộc thi (Lưu ý: Do số lượng người đăng ký tại một thời điểm lớn nên máy chủ đăng ký có thể bị quá tải cục bộ, Đồng chí có thể không hoàn tất được quá trình đăng ký. Trong trường hợp này cần phải thực hiện các thao tác đăng ký lại từ đầu):

https://vcnet.vn/contest2020

Hoặc sử dụng điện thoại quét mã QR dưới đây: