THÔNG BÁO 101/TB-ĐHTB V/v nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gây bởi chủng mới của virus Corona