CV

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm tốt nghiệp: 2008

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa học

Trường ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Nam Toulon Var –CH Pháp
Năm cấp bằng: 2009

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hóa học vật liệu.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
08/2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2009 - 08/2019

Giảng viên Khoa Sinh - Hóa

Các hướng nghiên cứu chính

 • Tổng hợp các hợp chất hữu cơ
 • Chiết suất các hợp chất thiên nhiên từ các loại cây cỏ có sẵn trong tự nhiên bằng phương pháp chưng cất, chiết suất
 • Nghiên cứu phát triển môt số sản phẩm hóa học ứng dụng trong đời sống

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn PPDH hóa học theo hướng xây dựng và sử dụng trò chơi trong dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên sư phạm hóa học Trường Đại học Tây Bắc.

2015-2016

Đề tài NCKH cấp cơ sở

Thành viên

Xuất sắc

2

Tận dụng phế thải của các loại dầu thực vật và mỡ động vật đã qua sử dụng để điều chế các chất tẩy rửa an toàn, lành tính, góp phần bảo vệ môi trường.

2020

Đề tài NCKH cấp cơ sở

Chủ nhiệm

Xuất sắc

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1] Phan Thị Tuyết Mai, Vũ Thị Hải Ninh, Lại Năng Duy, Lưu Văn Bôi, Nguyễn Xuân Hoàn, Pascal Cariere, Ảnh hưởng của hợp chất ghép nối Silan đến phản ứng đóng rắn của hệ Nano-BaTiO3/Epoxy Compozit, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 48, số 2A, 2010

  [2] Vũ Thị Hải Ninh, Tổng hợp, khử hoá Azometin từ Chitosan và Vanilin, Tạp chí Khoa học, Tập 1, số 2. Trường đại học Tây Bắc, 2015

  [3] Bùi Thị Thu Trang, Vũ Thị Hải Ninh, Isolation of phenolic compounds from ethyl acetate soluble fraction of the piper betle, Journal of  Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), vol-6-issue-11-November-2019

Sách/giáo trình

  STT

  Tên Sách/giáo trình

  Năm

  Nơi xuất bản

  1

  Sách tham khảo: Sử dụng phương pháp Grap và Lược đồ tư duy trong dạy học các bài luyện tập phần hóa phi kim trung học phổ thông

  2019

  NXB Dân trí