Học vấn & Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
Năm tốt nghiệp: 2002

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Vật lí

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2011

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành LL&PP DHBM Vật lý.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
2019 đến nay

Phó Trưởng Bộ môn Vật lí, Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2012 - 2018

Trưởng Bộ môn Vật lí, Khoa Toán - Lý - Tin

Trường Đại học Tây Bắc
2006 - 2012

Giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin

Trường Đại học Tây Bắc
2002 - 2006

Giảng viên Khoa Toán - Lý

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu và giảng dạy Lí luận dạy học bộ môn Vật lí.
 • Nghiên cứu xây dựng thiết bị dạy học vật lí ở trường phổ thông.
 • Nghiên cứu xây dựng các nội dung bồi dưỡng năng lực dạy học vật lí cho giáo viên phổ thông.

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Thiết kế nội dung và tổ chức thực hiện chương trình ngoại khóa Vật lí cho một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2013-2014

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

Tốt

2

Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa về phần “Dòng điện không đổi” trong chương trình vật lý phổ thông nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh.

2015-2016

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

Tốt

3

Vật chất tối trong mô hình 3-3-1

2017-2018

Đề tài cấp cơ sở

Thành viên

Tốt

4

Một số giải pháp tăng cường rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên sư phạm vật lý trường Đại học Tây Bắc

2017-2018

Đề tài cấp cơ sở

Thành viên

Tốt

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1]. Phát triển năng lực tự học của sinh viên Sư phạm Vật lí, trường Đại học Tây Bắc với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, Tạp chí Giáo dục, Số 329 kì 1 – 3/2014 (tr63-65)

  [2]. Hội tụ theo xác suất của đại lượng ngẫu nhiên và một số ứng dụng, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, Số 16 (2019) (Tr 144-155)

  [3]. Thực trạng và một số giải pháp tăng cường rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên sư phạm Vật lý trường Đại học Tây Bắc, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, Số 16 (2019) (Tr 258-264)

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

Sách/giáo trình

  STT

  Tên Sách/giáo trình

  Năm

  Nơi xuất bản

  1

  Giáo trình Thí nghiệm thực hành Vật lí Đại cương

  2014

  Giáo trình nội bộ trường Đại học Tây Bắc