Học vấn & Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
Năm tốt nghiệp: 2001

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Vật lí

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2010

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành LL&PP DHBM Vật lý.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2011 - 2019

Giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin

Sở GD&ĐT Sơn La
2001 - 2011

Giáo viên dạy vật lý THPT

Các hướng nghiên cứu chính

  • Thí nghiệm vật lý THPT.
  • Phương pháp dạy học bộ môn vật lý.

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài/dự án cấp

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm “Đo tiêu cự của thấu kính mỏng”

2014 - 2015

Đại học Tây Bắc

Thành viên

Tốt

2

Một số giải pháp tăng cường rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên sư phạm vật lý – Trường Đại học Tây Bắc.

2017-2018

Đại học Tây Bắc

Chủ nhiệm

Tốt

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

    [1] Phan Toàn, Phạm Hồng Sơn, Bộ thiết bị thí nghiệm vật lý mới “Đo tiêu cự thấu kính” bằng vật liệu thông dụng, Tạp chí khoa học Đại học Tây Bắc, số 4, (2016)

    [2] Vũ Đức Toàn, Nu Ny Lun Nhạ Lạt, Phạm Hồng Sơnthực trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại xã chiềng ngần, thành phố sơn la, tỉnh sơn la,Tạp chí khoa học Đại học Tây Bắc, số 16,(2019).

    [3] Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Thanh Lâm, Thực trạng và giải pháp tăng cường rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên sư phạm vật lý Trường Đại học Tây Bắc, Tạp chí khoa học Đại học Tây Bắc, số 17, (2019).