KẾ HOẠCH 164/KH-ĐHTB V/v Phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên và lưu học sinh Lào khi tổ chức học tập trung sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021