Tin tức hoạt động

Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ tổ chức thành công Hội thảo rà soát, chỉnh sửa chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo

  • Tin tức
  • Lượt xem: 148

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-ĐHTB ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Trường Đại học Tây Bắc về việc Rà soát, chỉnh sửa chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và Kế hoạch số 07/KH-KHTN-CN ngày 15 tháng 4 năm 2022 V/v tổ chức Hội thảo Rà soát, chỉnh sửa Chuẩn đầu ra (CĐR), Chương trình đào tạo (CTĐT) và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo. Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc, vào 20h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022, Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ đã tổ chức Hội thảo rà soát, chỉnh sửa CĐR, CTĐT và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo.

Tham dự Hội thảo có Ban Chủ nhiệm Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ, TS. Hoàng Ngọc Anh (Chủ trì Hội thảo), thành viên trong các Tiểu ban Rà soát, chỉnh sửa CĐR và CTĐT trình độ Đại học các ngành đào tạo của Khoa, bao gồm: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin và Sinh học ứng dụng, cùng đông đủ cán bộ, giảng viên của Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo trình bày kết quả thực hiện của các Tiểu ban rà soát, chỉnh sửa CĐR, CTĐR và tiến độ thực hiện việc chỉnh sửa các đề cương chi tiết các học phần của các ngành đào tạo của Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến của cán bộ, giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ cũng đã được nêu ra. Một số ý kiến góp ý liên quan đến nội dung CĐR và CTĐT và các vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉnh sửa đề cương chi tiết của các học phần cũng đã được trao đổi và thảo luận.

Kết thúc Hội thảo, TS. Hoàng Ngọc Anh đã ghi nhận các ý kiến của các Tiểu ban rà soát, chỉnh sửa chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đồng thời nêu một số kết luận của Hội thảo: về kế hoạch, đề nghị các tiểu ban thực hiện theo đúng tiến độ thời gian đã đề ra; về nội dung đề cương chi tiết của học phần: cần thực hiện theo đúng mẫu của Trường, các tiêu mục trong đề cương chi tiết cần giữ nguyên; Các nội dung đề nghị sửa, bổ sung cần phải có biên bản họp của Tiểu ban và phải được Hội đồng khoa học thông qua;

Một số hình ảnh của buổi hội thảo trực tuyến: